Shareholder Structure (NL)

Op datum van 15 september 2023, heeft Oxurion in totaal 2.667.771.604 uitstaande aandelen en in totaal 2.974.655 uitstaande inschrijvingsrechten, waarvan er 2.759.655 werden toegekend en aanvaard, maar nog niet uitgeoefend, en 215.000 nog moeten worden toegekend.

Financiële Dienstverlening

In België worden de financiële diensten met betrekking tot de aandelen van de Emittent verstrekt door KBC Bank, en dit vrij van enige kosten voor de aandeelhouders wat betreft de uitbetaling van dividenden. Mocht de Emittent zijn beleid terzake wijzigen, zal dit in de Belgische financiële pers worden aangekondigd.

Historiek van het maatschappelijk kapitaal